Privacy beleid

 

PDF bestand

Inleiding

Prelution wilt ten alle tijden de veiligheid van haar klanten en bezoekers kunnen waarborgen. Ervaart u iets als onduidelijk? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina, of mail naar info@prelution.nl

1: Verzameling, verwerking en verstrekking persoonsgegevens

Prelution zal uitsluitend persoonsgegevens verzamelen en verwerken om een goede werking van het door Klant afgenomen product te waarborgen. Prelution zal nooit de persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, tenzij een wettelijk bevoegde instantie om de gegevens vraagt. Daarnaast zal Prelution de gegevens van onze Klanten niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Mogelijk worden anonieme, niet-privacygevoelige gegevens verwerkt in onze statistieken. Wij verklaren dat deze gegevens niet naar een invidiueel persoon kan wijzen. Gegevens die naar een bepaald persoon kunnen wijzen worden gecodeerd opgeslagen in onze zwaar beveiligde database. De gegevens kunnen alleen worden gedecodeerd met de zwaar beveiligde elektronische key. Prelution analyseert regelmatig de veiligheid en logs van de databaseserver, om de veiligheid en privacy van onze klanten te kunnen waarborgen.

2: Vermelding persoonlijke gegevens in WHOIS-database

Prelution wijst u erop dat uw persoonlijke gegevens publiekelijk zichtbaar worden gemaakt in de WHOIS-database. Bij het registreren van een domeinnaam is Prelution, en elke andere ISP, verplicht om uw persoonlijke gegevens, zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de uitgevende instantie. De instantie die de domeinnaam uitgeeft registreert en verspreidt dan ook uw persoonlijke informatie. Helaas kan Prelution hier in beginsel niks aan veranderen. Maar mogelijk bestaat wel de mogelijkheid om sommige domeinen op naam van Prelution te registreren. Hier zijn kosten aan verbonden. Let er op dat uw domein dan officieel eigendom wordt van Prelution, totdat u de houdergegevens weer op uw eigen gegevens zet. Mocht u interesse hebben in het gebruiken van anonieme houdergegevens, neem gerust contact met ons op.

3: Gebruik van cookies

Prelution gebruikt cookies om gegevens op te slaan op de computers van klanten, zodat de componenten van de site juist worden weergegeven. Zo worden er cookies gebrukt voor de loginsessies, inhoud van de winkelwagens, eventueel ingestelde taal- en valutavoorkeuren en eventuele layoutvoorkeuren. Daarnaast kan Prelution cookies op de computer opslaan om de activiteiten op de site te tracken, om onze dienstverlening te verbeteren. Deze data zal niet herleidbaar zijn tot een persoon, omdat de data anoniem wordt opgeslagen en uitgelezen. Prelution respecteert het als u de cookies niet langer wenst te accepteren, maar wij kunnen dan niet meer de kwaliteit van onze producten en dienstverlening garanderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u op de website: http://www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable